За нас

За нас

СД "Интродукция - Георгиев и С-ие" се занимава с производство на декоративни и горски дървета и храсти, както и със семепроизводство. Дружеството е основано през 1989-та година и е една от първите частни фирми в България. Разсадникът се намира до гр. Стара Загора, което гарантира удобен транспорт до всяка точка на България. Работи с технология за контейнерно производство по европейски образец и стандарти. Продукцията е с изключително високо качество и се разпространява както в България, така и в Европа.

Наименованието "Интродукция" съответства на дейността на фирмата - този технически термин от лесовъдството означава въвеждане на нови, нехарактерни видове (интродуциране) в местното видово разнообразие. В по-общ смисъл означава и въвеждане на нови технологии, методи и похвати. Контейнерното производство е сравнително нов начин за отглеждане на растения и има множество предимства пред по-традиционното отглеждане в почва. Тази технология позволява 100% прихващане, тъй като засаждането не представлява стрес за новозасадените растения и не се увреждат корените им. Освен това няма голямо значение кога се засаждат растенията, отглеждани в контейнер - дали е пролет или есен, дали е лято или зима.

Асортиментът от декоративни растения е изключително богат и е съобразен с климатичните условия в България. Приоритет е не само добрият търговски вид, но и жизнеспособността на всички предлагани сортове. Основната част от продукцията е в едно-, дву- и трилитрови контейнери (саксии). Почти всички растения се произвеждат с вегетативно размножаване (най-често от резници), така че да няма разпадане на сортовите белези, като материалите се взимат от собствения маточник. Разбира се, някои от произвежданите видове са със семенен произход от идентифицирани и селектирани източници. С разрастването на производството, продукцията намира място и на пазарите в САЩ, Азия и др.

Възможно е и растенията да бъдат поръчани през Интернет магазина ни и да бъдат изпратени с куриер от разсадника ни край с. Арнаутито, Стара Загора, до Вашата врата.

Предлагаме преференциални условия и цени за озеленителни фирми. Списъкът с наличните количества растения, както и техните цени, е винаги достъпен от страницата ни.

Дружеството е член на Асоциация на производителите на декоративни растения в България (http://nurserybg.eu/)

Разсадникът е регистриран и като горски разсадник за производство на местни горски видове, в допълнение на интродуцираните декоративни.