Етичен кодекс

Етичен кодекс


 Етичен кодекс
на Събирателно дружество "Интродукция - Георгиев и съдружие"

     Като дружество с дългогодишни традиции и присъствие на българския пазар, смятаме за необходимост декларирането и спазването на определен етичен кодекс. Правилата на същия са изложени по-долу:

 • Да спазва нормативните актове, регулиращи дейността му съгласно приложимото законодателство на Република България.
 • Да се води от високоморални норми при извършването на дейността си.
 • Да съблюдава принципите на устойчиво развитие.
 • Да се стреми към екологичност на производството си и да опазва околната среда.
 • Да проявява добросъвестност и професионализъм във всички отношения със своите клиенти, потребители и конкуренти.
 • Да допринася за изграждане на доверие на клиентите и в обществото като цяло, и работи с усърдие, честност и съблюдаване на поверителност, в сътрудничество с останалите представители на бизнеса.
 • Да спазва професионалната етика и допринася за установяване на лоялни делови отношения в условията на свободна конкуренция.
 • Да не нанася вреди с действията си на обществото като цяло.
 • Да не вреди с действията си на отделни лица.
 • Да подпомага органите на властта и неправителствените организации за реализиране на цели, полезни за развитието на обществото.
 • Да е коректен в своите действия към клиентите и да съблюдава правата им, съгласно българското законодателство.
 • Да се стреми с действията си към развитие на пазара и доверието в него.
 • Да не извършва действия, които биха навредили на развитието на пазара.