Тази страница използва "бисквитки" (cookies) за запаметяване на избрания език, навигация и настройки. Съгласно Общия регламент относно защитата на данните сме задължени да Ви уведомим за условията си за защита на данните, които може да разгледате тук. Личните Ви данни няма да бъдат използвани по никакъв начин, освен с Ваше изрично съгласие.

лого Интродукция
 

 Етичен кодекс
на Събирателно дружество "Интродукция - Георгиев и съдружие"

     Като дружество с дългогодишни традиции и присъствие на българския пазар, смятаме за необходимост декларирането и спазването на определен етичен кодекс. Правилата на същия са изложени по-долу:

 • Да спазва нормативните актове, регулиращи дейността му съгласно приложимото законодателство на Република България.
 • Да се води от високоморални норми при извършването на дейността си.
 • Да съблюдава принципите на устойчиво развитие.
 • Да се стреми към екологичност на производството си и да опазва околната среда.
 • Да проявява добросъвестност и професионализъм във всички отношения със своите клиенти, потребители и конкуренти.
 • Да допринася за изграждане на доверие на клиентите и в обществото като цяло, и работи с усърдие, честност и съблюдаване на поверителност, в сътрудничество с останалите представители на бизнеса.
 • Да спазва професионалната етика и допринася за установяване на лоялни делови отношения в условията на свободна конкуренция.
 • Да не нанася вреди с действията си на обществото като цяло.
 • Да не вреди с действията си на отделни лица.
 • Да подпомага органите на властта и неправителствените организации за реализиране на цели, полезни за развитието на обществото.
 • Да е коректен в своите действия към клиентите и да съблюдава правата им, съгласно българското законодателство.
 • Да се стреми с действията си към развитие на пазара и доверието в него.
 • Да не извършва действия, които биха навредили на развитието на пазара.

Всички права запазени. Съдържанието на този сайт, включително текстове, снимки и скици, са предмет на авторско право и са собственост на СД "Интродукция - Георгиев и С-ие". Използването на текстове и изображения от www.introduction.bg е забранено, освен при изрично писмено разрешение от страна на собственика на правата.

Ид. № по ДДС: BG833088948, Разсадник за декоративни растения Интродукция, с. Арнаутито 6069