лого Интродукция
 

 Общи условия за ползване на Интернет страницата www.introduction.bg

Чл. 1. Общите условия на договора са документ, който урежда отношенията между СД „Интродукция – Георгиев и С-ие“ и потребителите на Интернет страницата www.introduction.bg, начина и реда за използване на предоставените в страницата информационни ресурси, както и заявяването и закупуването на предлаганите стоки. СД „Интродукция – Георгиев и С-ие“ е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, притежаващо удостоверение за администратор на лични данни, издадено от Комисия за защита на личните данни.

Чл. 2. Настоящите общи условия на договор за покупко-продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите се сключва между СД „Интродукция – Георгиев и С-ие“, регистрирано в град Стара Загора, ид. № 833088948, ид. № по ДДС BG833088948, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. Граф Игнатиев № 53, вх. В, ап. 38, наричано по-долу за краткост доставчик, от една страна,

и

от друга - лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наричано по-долу за краткост потребител.

Чл. 3. Използването на страницата с адрес: https://www.introduction.bg/ от потребителя означава, че е съгласен и приема настоящите общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на приемане от страна на потребителя на клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките, предлагани в Интернет магазина.

 Чл. 4. Потребителят се задължава:

  • да посочи име, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция (за извършването на куриерската доставка);

  • да плати цената на заявената от него стока;

  • да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;

  • да не подава фиктивни или невалидни заявки, или друга невярна информация.

Чл. 5. Поради спецификата на предлаганите стоки, а именно възможност от повреди или загиване на растенията при транспорт и съхраняване повече от 3 дни, не е възможно връщането им от потребителя, освен ако има несъответствие между поръчаните и изпратените растения. В тази връзка потребителят е задължен да приеме поръчаните стоки във възможно най-кратък срок.

Чл. 6. Текстовете, изображенията, графиките и тяхната подредба на страницата на доставчика подлежат на защита на авторските права и други закони за защита на интелектуалната собственост. Всички тези материали не могат да бъдат ползвани или разпространявани за търговски цели, нито могат да бъдат видоизменени или използвани на други сайтове, без изричното разрешение на доставчика.

Чл. 7. Цените на стоките в страницата са с включен данък добавена стойност (ДДС) без евентуални транспортни разходи за доставка на стоки при сключване на договор за продажба от разстояние.

Чл. 8. Информацията на тази страница е предоставена „такава, каквато е” и в степен, позволена от закона, се предоставя без гаранции от какъвто и да е вид, явни или по подразбиране, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, пригодност за определена цел, или не нарушение. Стремежът е публикуваната информация да бъде вярна, но може и да съдържа някои грешки или несъответствия.

Чл. 9. Тази Интернет страница съдържа връзки към външни сайтове, които не са контролирани от доставчика. По тази причина ние не носим отговорност за съдържанието на който и да било от тях. Тези връзки са осигурени само за ваше удобство, като включването на която и да е връзка не означава одобрение на съдържанието на външната страница.

Чл. 10. Доставчикът може по всяко време, без предизвестие, да промени условията за ползване чрез актуализиране на този документ. За всяка поръчка се прилагат условията, валидни към момента на съставянето й. Потребителят има задължението да посещава периодично тази страница с цел да се запознае с актуализираните условия за ползване.

Чл. 11. Използване на "бисквитки" ("cookies") на Интернет страницата. "Бисквитката" е малък файл, който се съхранява на компютър при посещение на уебсайт. "Бисквитките" помагат на сайтовете да запомнят информация, предпочитания за език и други настройки, като са необходими за правилната работа на страниците. Ако потребителят на желае да позволи използването на "бисквитки", може да ги изключи от настройките на браузъра си или да активира поверителен режим в същия.


Всички права запазени. Съдържанието на този сайт, включително текстове, снимки и скици, са предмет на авторско право и са собственост на СД "Интродукция - Георгиев и С-ие". Използването на текстове и изображения от www.introduction.bg е забранено, освен при изрично писмено разрешение от страна на собственика на правата.

Ид. № по ДДС: BG833088948, Разсадник за декоративни растения Интродукция, с. Арнаутито 6069